De schade zonder dader check

Heeft u een schade die veroorzaakt is door een motorvoertuig en is de dader onbekend of onverzekerd? Dan kunt u op deze website een paar vragen beantwoorden en daarmee checken of u een claim kunt indienen bij het Waarborgfonds om de schade vergoed te krijgen. Let op: het beantwoorden van de vragen is geen automatische garantie op vergoeding van uw schade.

Doe de check

Is uw schade veroorzaakt door een motorvoertuig?

Ja Nee

Bij schade aan uw auto of motor:
heeft u een casco (allrisk)- of een rechtsbijstandverzekering?

Ja Nee Geen schade
aan auto of motor

Bij schade aan andere eigendommen: zijn deze zaken door u verzekerd?

Ja Nee

Weet u het kenteken van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt?

Ja Nee

Is het motorvoertuig van de persoon die de schade heeft veroorzaakt verzekerd?

Ja Nee

Zijn er, behalve uzelf, mensen (gezinslid, collega, kennis) of sporen die kunnen bevestigen wat er is gebeurd?

Ja Nee

Heeft u binnen 14 dagen aangifte bij de politie gedaan of andere moeite genomen om de dader te vinden?

Ja Nee

Uw schade is niet veroorzaakt door een motorvoertuig

Het Waarborgfonds kan alleen schade vergoeden die is veroorzaakt door een motorvoertuig. Schade door vandalisme of andere oorzaken wordt door het Waarborgfonds niet vergoed. Het heeft helaas geen zin om een claim in te dienen.

U heeft wel een casco (allrisk)- of rechtsbijstandverzekering

Neem contact op met uw verzekeraar. Die zal u verder adviseren.

Uw eigendommen zijn wel verzekerd

Neem contact op met uw verzekeraar. Die zal u verder adviseren.

De veroorzaker van de schade is wel verzekerd

Het heeft helaas geen zin deze schade bij het Waarborgfonds in te dienen.

U kunt de veroorzaker van uw schade of zijn verzekeraar aansprakelijk stellen.

Er zijn geen getuigen of sporen

Er zijn helaas geen mensen of sporen die uw verhaal kunnen bevestigen. Uw eigen verklaring is voor het Waarborgfonds niet genoeg om uw schade te vergoeden.

Het heeft helaas geen zin om uw schade bij het Waarborgfonds in te dienen.

Mogelijk komt uw schade voor vergoeding in aanmerking.
Let op: bij schade door een onbekende dader geldt een wettelijk eigen risico van € 250. Als uw schade lager is dan dit bedrag heeft het geen zin om de schade te melden. Bij schade door een onverzekerde dader geldt geen eigen risico.

Wij gaan er vanuit dat u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord. Bij fraude zijn wij verplicht aangifte te doen.

Nu melden Later melden

U heeft niet (op tijd) iets gedaan om de dader te vinden.

Als u het voertuig heeft gezien dat de schade veroorzaakte, maar u heeft geen kenteken, moet u direct politie-aangifte doen. In andere gevallen heeft u tot maximaal 14 dagen de tijd om actie te ondernemen. Doet u dat niet, dan heeft indienen van de claim helaas geen zin.

Disclaimer

Het Waarborgfonds Motorverkeer besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de website en de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Het Waarborgfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet, e-mail, het functioneren van de zoekfunctie of door technische storingen. Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door het Waarborgfonds worden gewijzigd.

Fraudebeleid

Het Waarborgfonds Motorverkeer kan zijn werk alleen vlot en soepel doen, als er een goede vertrouwensbasis is tussen het fonds en zijn klanten. Toch komt fraude nog regelmatig voor. Er zijn altijd mensen die het fonds of verzekeraars doelbewust willen benadelen om er zelf beter van te worden en vreemd genoeg ziet men dit vaak niet eens als een zware overtreding van de wetsregels; verzekeraars hebben toch geld genoeg...

Men vergeet dan wel, dat het Waarborgfonds gefinancierd wordt uit een bijdrage van verzekerden, die niet willen dat die stijgt door fraude.

Het gebeurt regelmatig dat mensen een deuk in hun voertuig claimen, terwijl ze weten dat die niet door een ander motorvoertuig is veroorzaakt, maar door een paaltje of zelfs door eigen toedoen. Ook dat is fraude.

Het “regelen” van een getuige, die niets van de aanrijding of het ontstaan afweet. Ook dat is fraude.
Ieder verzoek om schadevergoeding wordt door ons goed bekeken op signalen die er op kunnen wijzen dat er fraude in het spel is. Als we dat denken wordt een nader onderzoek ingesteld. Als dan blijkt dat er sprake is van fraude, dan: